14. 1. 2024
3:5
(3:1, 0:4, 0:0)

Ótetin orny:
«№10 BJMSM» SK
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Nukezhaev Dastan