10. 1. 2024
4:2
(0:1, 4:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Barys arena» KMS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Jelilik tóreshiler:
Mashenkin Vladislav
Zbrodko Vyacheslav