26. 2. 2024
1/4 final
4:3
(3:1, 0:0, 1:2)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Voronin Roman
Yadryshnikov Alexandr
Jelilik tóreshiler:
Kazhenov Temirlan
Proskuryakov Mikhail