23. 2. 2024
1/4 final
11:2
(4:1, 3:0, 4:1)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Voronin Roman
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Kovalchuk Vladislav