22. 9. 2022
1:5
(1:1, 0:2, 0:2)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zotov Vladislav
Jelilik tóreshiler:
Lonshakov Ilya
Murashov Alexey