22. 9. 2022
1:5
(0:0, 0:0, 0:0)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zotov Vladislav
Jelilik tóreshiler:
Lonshakov Ilya
Murashov Alexey