23. 9. 2022
6:1
(3:0, 3:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zotov Vladislav
Jelilik tóreshiler:
Lonshakov Ilya
Murashov Alexey