8. 12. 2022
2:4
(0:1, 0:1, 2:2)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Ibragimov Daniyar
Zbrodko Vyacheslav