10. 12. 2022
4:5
(2:2, 1:1, 1:2)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Ibragimov Daniyar