2. 12. 2022
5:4
(0:3, 2:0, 3:1)

Ótetin orny:
«Gornäk Arena» MSS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Zbrodko Vyacheslav