3. 12. 2022
3:9
(0:3, 2:4, 1:2)

Ótetin orny:
«Gornäk Arena» MSS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Zbrodko Vyacheslav