1. 2. 2023
3:4 Б
(0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Trofimov Dmitriy
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Sariyev Ulan