2. 2. 2023
2:3 ОТ
(0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Trofimov Dmitriy
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Sariyev Ulan