21. 9. 2023
4:2
(0:1, 1:1, 3:0)

Ótetin orny:
B.Aleksandrov at. MSS
Bas tóreshiler:
Zotov Vladislav
Jelilik tóreshiler:
Rudolf Sergey
Chistyakov Mikhail