20. 9. 2023
3:2
(1:0, 2:0, 0:2)

Ótetin orny:
B.Aleksandrov at. MSS
Bas tóreshiler:
Zotov Vladislav
Jelilik tóreshiler:
Rudolf Sergey
Chistyakov Mikhail