13. 2. 2024
3:4
(0:0, 2:1, 1:3)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Dauletbaev Ruslan