12. 2. 2024
2:4
(0:1, 0:1, 2:2)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Dauletbaev Ruslan