29. 3. 2024
Fınal
2:8
(0:1, 1:3, 1:4)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Kazhenov Temirlan
Chistyakov Mikhail