28. 3. 2024
Fınal
0:4
(0:1, 0:1, 0:2)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Kazhenov Temirlan
Chistyakov Mikhail